Turecká hudba

Tradiční turecká hudba se opírá jednak o zvláštní harmonie a za druhé o lidové nástroje.

Turecké lidové nástroje jsou:

  • saaz
  • flétna ney
  • balabán, další strojkové dechové nástroje
  • normální housle
  • turecká citera
  • a bubínky, jejichž jména jsem nepobral

Tradiční turecké melodie jsou často molové, drží se ostinátního akordu. Pokud se mění harmonie, tak se nemusí změnit do evropského akordu, ale drží se ostinátně nějakého základního tónu, který patří do molové toniky. Stupnice se používají různé, téměř vždy nějaké sedmitónové odvozené od pentatoniky. Pokud se píseň zpívá, doprovází zpěváka saaz unisono. Naopak dechové nástroje se přidávají se svou replikou právě ve chvílích, kdy má zpěvák pomlku.

Turci mají svou lidovou hudbu rádi, rozhodně je třeba mezi mládeží častěji ke slyšení než u nás. I starší pánové se scházejí v čajovnách, hrají se saazy a bubínky a zpívají si k tomu. Zvláštní stupnice a harmonie se používají i v turecké populární hudbě. Dá se říct, že čím víc je melodie popová a laciná, tím častěji zní evropsky, používá více základní akordové kadence a diatonické stupnice.

Krásná je údajně hudba z okolí Černého moře, tzv. horon.

Pokud jde o populární hudbu, je celkem rozsáhlá. Část turecké populární hudby používá tradiční motivy, ale vyskytují se i naprosto evropsky znějící písně. Například určitě znáte píseň Şımarık (zkažená) od zpěváka jménem Tarkan. Najděte si Simarik třeba na Youtube. Když sem dám odkazy, tak dlouho nepřežijí.

hudba-bursa-5359hudba-bursa-5413hudba-bursa-60215hudba-istanbul-40034

 

 

Popis destinací:

Stránky Turecko.org píše Dušan Janovský, Yuhů. +420 732 746 901 Kontakt.