Turečtina

Obsah: Jak se čte turečtina - Vlastnosti turečtiny - Překladače turečtiny a další zdroje - Kurz turečtiny - Turci nejsou Arabové - Kód turečtiny - Jak se v Turecku domluvit - Běžné fráze turečtiny - Malý slovníček zeměpisný

Jak se čte turečtina

Turci píšou od dvacátých let dvacátého století latinkou. Naštěstí. Jejich latinka se čte stejně jako naše, s výjimkou následujících písmen:

písmeno čte se jako jak to psát na české klávesnici
c  
ç č alt + 0231, nebo pravý alt + prodlužovací čárka, c
ğ nečte se, prodlužuje předchozí samohlásku. Po e, ü, i a ö se trochu vyslovuje jako naše j. pravý alt + 4, g
ş š pravý alt + prodlužovací čárka, s
i měkké i psané s tečkou vždy, i když je velké velké İ se píše pravý alt + 8, I. Malé i se píše normálně.
ı velmi tvrdé i psané bez tečky, turecké tvrdé i. Čte se jako anglické němé e, prostě zvuk bez hlásky, podobně jako výplňový zvuk, když špatný mluvčí neví, co říct. Na konci slova se ı občas čte otevřeněji. pravý alt + 8, i
(trvalo mi tři roky, než jsem to náhodou objevil)
ö něco mezi o a e (německé ö) klávesa vedle backspace (bývá i jinde), o
ü něco mezi u a i (německé ü) klávesa vedle backspace, u
y j  
j ž  
ostatní čtou se jako v češtině  

Zdvojené hlásky se čtou zdvojeně. Např. pamukkale se čte pamuk-kale (znamená to bavlna hrad).

Vlastnosti turečtiny

Turečtina patří do altajské jazykové skupiny. Je blízce příbuzná azerštině, turkmenštině, kazachštině, kyrgizštině, ujgurštině a uzbečtině. Velmi vzdáleně je příbuzná ugrofinským jazykům, tedy maďarštině, finštině a estonštině.

Turečtina je jazyk aglutinační, tedy skládající delší slova s přesným významem (narozdíl třeba od angličtiny, která pro popis jedné věci potřebuje víc slov). V naprosté většině se význam slova upřesňuje pomocí přípon, případně záložek (opak předložek). Turečtina nemá rody (ženský, mužský), nerozlišuje příslovce od přídavných jmen a má pravidelné časování a skloňování.

Podstatná jména mají šest pádů, tvořených příponami, a dvě čísla.

Sloveso se ve větě vyskytuje zpravidla na konci.

Turečtina dodržuje harmonii samohlásek. Když to trochu zjednoduším, tak existují dvě skupiny samohlásek a turecké slovo může obsahovat samohlásky pouze z jedné, nebo druhé skupiny.

  • a, o, u, ı
  • e, ö, ü, i

Jakmile se v tureckém slově objevují oba typy samohlásek, pak je to buď slovo cizího původu (perského, arabského, francouzského), nebo složenina, nebo tvar přípony, který nemá variantu (např. -yor pro přítomný čas). Kromě tohoto pravidla existují dvě další méně důležitá pravidla harmonie, která si nepamatuji.

Obrovská výhoda turečtiny je, že se čte přesně tak, jak se píše. A až na výše uvedená písmenka se čte stejně, jak jsme zvyklí.

Spisovná turečtina se nejvíce blíží lidové turečtině istanbulské. Dále na východ se občas mohou vyskytnout dialekty. Rozdíly mezi psanou a mluvenou formou jsou relativně malé, rozhodně menší než například v češtině.

Překladače turečtiny a knihy

Překladače turečtiny

http://ceviri.yandex.com.tr/ je slušný turecko - anglický překladač od Yandexu.

Klasický googlí překladač http://translate.google.com umí turečtinu také, ale dělá dost chyb, hlavně ve slovesech.

Slovník turecko - anglický http://turkishdictionary.net/ používám na překlad jednotlivých slovíček do angličtiny.

Papírové knižní slovníky

česko-turecké existují dva. Jeden od Lingea, druhý od Lida. Ten od nakladatelství Lida se mi používá lépe (nemám doma ani jeden).

Česko - turecká konverzace

Jsou dvě knížečky turecké konverzace, jeden od nakladatelství Lingea a druhý trochu horší od Rotom. Ta turecká konverzace od Lingey obsahuje navíc mrňavý slovníček turečtiny, stojí 300 Kč.

Informace od Katky

V Turecku je jeden výborný kurz turečtiny. Pořádá ho Ankara Tömer üniversitesi , kurzy je možné navštěvovat v různých městech Turecka. Studenti turečtiny na české FF dělají přímo jejich jazykové zkoušky. http://www.tomer.ankara.edu.tr/

V Čechách jsem se setkala s jednou knihou turečtiny, ale je bohužel tak strašlivá, že bych ji raději nejmenovala, ale pro výstrahu to udělám (Dr. R. Hristová; Praktická turečtina).

Appky do mobilu

Off-line turecko-anglické slovníky jsem našel dva. Když se stáhou, tak se stáhnou i všechna potřebná data.

TR Dict Box je oboustranný anglicko-turecký off-line slovník. Překládá rovnou oboustranně, tedy hledá zadaný termín jak v angličtině, tak v turečtině. Kromě toho umí off-line hledat v heslech výkladového anglického slovníku, arabského a německého. Umí přečíst výslovnost. On-line se umí napojit na hledání obrázků. Obousměrnost je ale občas nevýhoda. iOs, Android

Offline Turkish English Dictionary dělá přesně to, jak se jmenuje. Hlavní nevýhoda je ta, že má příliš mnoho slovíček a neumí zohlednit přesnou shodu. Takže místo jednoduchého přeložení termínu nabízí všechny možné spojení, takže nevíte, které jedno turecké slovíčko z těch padesáti nabídnutých máte použít. iOs, Android verzi jsem zatím nenašel.

Kurz turečtiny

Momentálně chodím do kurzu jazykové školy Džám-e Džam. Nějaké informace jsou na http://www.dzamedzam.eu/kurzy-turectiny/ . Je to v Praze na Andělu. Pro úplné začátečníky to nevede rodilý mluvčí, jak je na stránkách uvedeno, ale Čech s vystudovanou turkologií. Kdybyste se někdo do kurzu, kam chodím, chtěl přidat, nebo na něj navázat, tak budu rád.

Turci nejsou Arabové

Turečtina a arabština nejsou příbuzné jazyky. Turci a Arabové mají společné pouze náboženství, to jest Islám. V minulosti měli společné písmo (arabské), což nyní už neplatí.

Kód turečtiny

Turečtina jako jazyk má mezinárodní kód TR. Chcete-li třeba Google přepnout do turečtiny, přepište v adrese hl=cs na hl=tr.

Turecká národní internetová doména má koncovku .tr. Většina tureckých webů se vyskytuje na obecné (původně patrně komerční) doméně .com.tr.

Jak se v Turecku domluvit

Domluva není úplně snadná. V bohatších regionech a v turistických oblastech mluví někteří obchodníci a studenti trochu anglicky. Občas někteří starší lidé mluví německy, to jsou většinou ti, kteří dříve v Německu pracovali. V Istanbulu se na některých tržištích lze s Makedonci domluvit lámanou bulharštinou. V turistických oblastech, zvláště v Antalyi, lze narazit na ruštinu. Ale obecně vzato je to bída.

Doporučuji naučit se základní fráze turečtiny. Počítání, základní věty atak. Ještě si netroufám to sem psát, zas tak dobře turecky neumím.

Běžné fráze turečtiny

česky turecky výslovnost poznámka
díky teşekkürler tešekirler stručné, neformální. Dále se používá Sağ ol nebo Mersi.
děkuji pěkně teşekkür ederim tešekir ederim často pouze teşekkür, s tím ederim je to formálnější
prosím lütfen litfen moc se nepoužívá
promiňte affedersiniz   používá se i ve smyslu "promiňte," před otázkou
pardon pardon   mezinárodní význam
dobrý den, ahoj merhaba   nejčastější pozdrav při setkání
nashledanou hoşçakal   říká odcházející
nashledanou güle güle   říká ten, kdo zůstává, což turista většinou není
Jak se máš? Nasılsın? nas-ls-n to ı bez tečky se čte jako anglické němé e
Jak se máte? Nasılsınız? nas-ls-n-z množné číslo, protože má na konci -ız
dobře, dobrý iyi iji také použitelné ve smyslu "mám se dobře"
Odkud jsi? Nerelisin   nejčastější otázka, kterou dostanete na cestách
Odkud jste? Nerelisiniz   množné číslo, přidává se -iz
Česká republika Çek Cumhuriyeti ček džumhurijety někdy stačí říct "ček", jindy je nutné dodat "čekoslovak"
ano evet    
ne hair   častěji se používá yok
máme var    
nemáme, není, ne yok jok nejčastější odpověď, pokud něco není možné nebo to není na skladě
nerozumím anlayorum anlam-jorum to -mı- je tam důležité, tvoří zápor
anglicky İngilizce ingilizdže  
česky Çekçe čekče  
turecky, turečtina Türkçe turkče  
Anglicky umíte? İngilizce biliyor musunuz?    
Trochu turecky umím. Az Türkçe bilyorum.   az = trochu
Turecky neumím. Turkçe bilmiyorum.   to -mi- je důležité, znamená zápor
ben   osobní zájmena se většinou ve větách nevyskytují a jsou nahrazena příslušnou koncovkou
ty sen  
my biz  
moje benim    
tvoje sizin    
naše bizim    
Moje jméno je Dušan. Benim adım Duşan.    
přítel arkadaş arkadáš arkadášem se stanete při běžném kontaktu s libovolným Turkem
Co? Ne?    
Jak? Nasıl?    
Kdy? Ne zaman?    
Co je toto? Bu ne?   bu je obecná ukazovací předpona pro to, co je blízko, tady
Kolik? Kaç? kač  
Kolik to stojí? Kaç para?   doslova znamená "kolik peněz"?
Kolik to stojí? Ne kadar?   používá se na konci věty nebo po ukázání na předmět

Malý slovníček zeměpisný

Po návratu z páté turecké cesty tato slovíčka píšu zpaměti, z čehož můžete soudit, že se fakt hodí:

turecky česky
hisar kopec, též pevnost
dağlar pohoří
dağ hora
saray palác
kapı brána
çarşi bazar, centrum
pazar bazar
çeşme studna, pramen
şehir město
şehir merkezi městské centrum
cadde ulice
sokak ulička
yol cesta, třída
otoyol dálnice
otogar autobusové nádraží
meydan náměstí
köprü most
camii mešita
kilise kostel
deniz moře
park park
bahçe zahrada

Komentáře k této stránce - čtení Turečtiny na diskusním webu najih.cz

 

Popis destinací:

Stránky Turecko.org píše Dušan Janovský, Yuhů. +420 732 746 901 Kontakt.