Istanbulské hradby

Cařihradské Theodosiánské hradby pocházejí ze 4. století, tedy z doby postupného úpadku Římské říše, kdy zároveň Cařihrad nabýval moc. Z východní části říše se stávala říše Byzantská s centrem v Cařihradu, a tak si nové hlavní město potřebovalo rozšířit areál. Tyto hradby nejsou první cařihradské hradby, již dříve byly hradby postavené kolem centrálního Byzantionu.

Dnes jsou hradby většinou volně přístupné. Některá místa jsou v žalostném stavu (hlavně některé brány), jiné úseky jsem viděl hezky opravené. V některých úsecích dokonce nahoru vedou schůdky a dá se na ně normálně vylézt. Podél hradeb se dá udělat zajímavá procházka, přestože ne vždy vede vábnými místy (o to je to zajímavější).

Délka Theodosiánských hradeb je něco mezi 6 a 7 kilometry. Z vnější západní strany jsou hradby obkrouženy vícepruhovou silnicí (vzdálená od hradeb od 30 do 130 metrů). V jižní části hradeb, konkrétně jižně od stanice metra Topkapı, jsou jasně patrné dva páry hradeb. V severní části je vnější, menší hradba většinou zbořená. Nepleťte si prosím stanici Topkapı, zde ve významu "dělová brána", s palácem Topkapı Saray (dělový palác), který stojí úplně jinde, konkrétně na špičce hlavního městského poloostrova na Sultanahmetu.

Pro Turky je významný rok 1453, kdy sultán Mehmed II. Istanbul dobyl. Jeho vojákům a dělům se podařilo prolomit theodosiánské hradby právě v okolí dnešní stanice Topkapı. Údajně k tomu sultán povolal uherského dělového mistra Urbana, který pro účely dobývání Cařihradu odlil fakt velké dělo. Při obraně Řekové bránili vnější hradbu a sami se potom mezi oběma pásy hradeb dostali do problémů. Po nastalém zmatku při obraně hradeb zemřel i poslední byzantský císař Konstantin Palailogos.


Obraz z podchodu stanice Topkapı: Sultán Mehmed II se potkává s mistrem Urbanem.

Stavebním stylem se Theodosiánské hradby podobají Aureliánským hradbám v Římě.

 

Překvapivě známějším obranným komplexem Istanbulu je pevnost Rumeli Hisari, která se dobře fotí ze severního dálničního mostu Fatih Sultan Mehmet. To je úplně jinde než jsou Theodosiánské hradby. Jsou dobře vidět z moře při výletu na Bospor.

 

Turecko > Istanbul > Hradby

Popis destinací:

Stránky Turecko.org píše Dušan Janovský, Yuhů. +420 732 746 901 Kontakt.