Arsameia

Arsameia jsou rozvaliny a archeologická lokalita v pohoří Nemrut. Návštěva Arsameiy se obvykle spojuje s návštěvou vrcholu Nemrut Daği a s ostatními zajímavými místy v okolí, což jsou hlavně Ďáblův most, soutěska a most Cendere a s mohylou Karakuš.

Arsameya stojí v místech helénského osídlení na vrcholu středně vysokého pahorku. Vstupné se neplatí (a je možná zahrnuto ve vstupném do národního parku Nemrut Daği). V Arsameye jsou k vidění řecké nápisy, dva skalní tunely, malé divné sochy a několik bust. Z pahorku je nádherný výhled do okolí po horách a po říčkách, které se spojují do přítoků Eufratu.

Cedule při otrockém překladu z turecké angličtiny přibližně říká:

"Ruiny Arsameia (1. století př.n.l.)
Starobylé město bylo založeno členem Komagenské rodiny Arsamů ve 3. století. Užíváno bylo během helénského a římského období a ve středověku. Na vrcholu kopce se dá dostat do kultovního hrobu krále Mithridata Kallinikose (69 - 62 př.n.l.) a do zbytků paláce. V letních měsících tento palác také plnil funkci správního centra země. Mimo něj jsou situovány: bůh Mithras, reliéf zobrazující krále Antiocha I. podávajícího si ruce s Herakleem, kultovní nápisy a skalní místnosti se schody."

  

 

 

Popis destinací:

Stránky Turecko.org píše Dušan Janovský, Yuhů. +420 732 746 901 Kontakt.