Cendere

Soutěska Cendere je známá hlavně díky římského mostu, který soutěsku u jejího ústí překlenuje. Most je poctivý dvoupilířový římský most, jaké už se dneska nestaví. Ještě donedávna se přes něj jezdilo, teď opodál stojí nový ocelový most. Na mostě stojí tři římské sloupy, které se dochovaly z původní podoby. Čtvrtý sloup chybí v důsledku nějaké pověsti. :-)

Návštěva mosto Cendere je obvykle spojována s cestou na Nemrut Dağı, protože je to asi jenom 10 km daleko. Také se odsud většinou jezdí k mohyle Karakuš a na Arsameiu. Výchozím městem pro tuto oblast je nejčstěji Kahta.

  

 

 

Popis destinací:

Stránky Turecko.org píše Dušan Janovský, Yuhů. +420 732 746 901 Kontakt.